IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installere

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

966 81 11 11

Etiske koder

[NO][ME] Codigo éticoIMED-sykehusene bestreber seg på å tilby best mulige helsetjenester der kunden er sentrum for handlingene. Engasjementet og innsatsviljen til de profesjonelle i vår gruppe gjør at vi oppnår innsikt i pasientenes behov slik at deres forventninger kan oppfylles.

IMED-sykehusenes ansattes handlinger er i samsvar med de etiske reglene fastsatt av organisasjonen, som er avgjørende og grunnleggende elementer i deres daglige arbeid:

  • Nøye respektere livet til menneskene, deres morale prinsipper og verdighet.
  • Overholde taushetsplikten som kreves av fortrolighetsforholdet mellom legen og pasienten.
  • Samle tilstrekkelig informasjon og kommunisere det som skal overføres til familie og venner ut i fra pasientens ønsker.
  • Benytte hensiktsmessige midler for å oppnå en diagnose for hver pasient med minimal risiko, på kortest mulig tid, med lavere kostnader og mindre tyngende vilkår for pasienten.
  • Oppnå kvalitet i det daglige arbeidet som forbedrer og foredler forholdene rundt fagpersonen og pasienten.
  • Vennlighet, gjensidig respekt og lojalitet preger menneskelige og profesjonelle relasjoner i IMED-sykehusenes sentre.