IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installere

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

966 81 11 11

Den TAVI første ble utført i Sykehus IMED Levante

Pressemeldinger | 2 de Juni de 2016

Transkateter aorta ventil implantasjon eller TAVI (transcatheter aortic valve implantation) utføres hos pasienter med alvorlig aortastenose (unormal innsnevring av aortaklaffen, som hindrer skikkelig blodstrømmen fra hjertet inn i aorta og resten av kroppen). Det innebærer innføring av en biologisk aortaventil via et kateter, hvor det er oppblåst som en ballong, utvider og erstatter pasientens egen ventil, slik at for å gjenopprette tilfredsstillende blodstrømning til hjertets utgang.

I dag er det førstevalg i behandling hos pasienter med symptomatisk alvorlig aortastenose fortsatt åpen hjertekirurgi gjennom sternotomi (ved å åpne sternum) for å fjerne pasientens egen ventil og implantere protesen. Hos pasienter der operasjon er kontraindisert eller svært høy risiko på grunn av eldre eller andre sykdommer som kan komplisere den postoperative perioden. Det er i disse pasientene som er angitt TAVI, med suksessrater som ligner de av kirurgi, og enda bedre enn medisinsk behandling. Selv i visse tilfeller i fravær av høy kirurgisk risiko er TAVI et alternativ til kirurgi; f. eks. forkalkede aorta, tidligere strålebehandling mot thoraks, eller pasienter med bypass.

Utvelgelsen av kandidater til Tavi avhenger hele legeteam (Heart Team), som må gjøre en individuell vurdering av den beste behandlingen i hvert enkelt tilfelle. Individuell risiko for pasienten, teknisk gjennomførbarhet av TAVI og mest hensiktsmessig tilnærming bør vurderes. Dette kan gjøres transfemoralt, gjennom lårarterien eller transapikalt gjennom en liten torakotomi å nå opp til pasientens hjertespiss, hvor protesen skal innføres.

[ES][GR] TAVI IMED Levante

Det første tilfellet utført i IMED Levante var en kvinnelig pasient på 86 år, diagnostisert med alvorlig aortastenose som ble innlagt på sykehus for hjertesvikt. På grunn av hans høye alder og hans svakhet, ble åpen kirurgi avvist og TAVI ble hevet. CT-skanning med contrast ble utført i bena for å kontrollere kaliber av fartøyene for å gå inn i kateteret; også, transøsofageal ekkokardiografi for å måle diameteren på aortaannulus og bestemme størrelsen av protesen. Til slutt, ble implantatet utført i kateteriseringslaboratoriet av et tverrfaglig team: Dr. Mainar, intervensjonskardiolog som har utført mer enn 100 TAVI; Dr. Ventura, hjertekirurg; Dr. Oliver, kardiolog og spesialist i ekkokardiografi; Dr. Salas, anestesilege; en hjelpepleier og to sykepleiere.

Prosedyren var en suksess, implantasjon av protese var riktig og uten komplikasjoner. Pasienten er nå asymptomatisk og stabil, og har blitt sendt tilbake til hjemlandet.

  • TAVI IMED