IMED en Alcoy y Gandía

31 de Januar

IMED Hospitales kjøper to nye sentre i Gandía og Alcoy

Det er konsolidert på denne måten som gruppen med høyeste antall sentre i Øst-Spania

Premio Diálisis

27 de April

Dialysesenteret IMED Levante er tildelt "årets beste" på IMTJ

"Søkte premien å anerkjenne det dialysesenter som har vist seg å hastørre suksess i å tiltrekke og tilfredsstille dialysepasienter som trenger dialysebehandling påferie i utlandet"

TAVI IMED

2 de Juni

Den TAVI første ble utført i Sykehus IMED Levante

En kateterbasert aortaklaffoperasjon, eller TAVI (transcatheter aortic valve implantation) utføres hos pasienter som har alvorlig aortastenose.

IMTJ Awards

25 de Mai

IMED Hospitales får premie for bruk av teknologi i helseturisme

IMED fikk premie i kategorien "Beste bruk av teknologi i helseturisme" på galla IMTJ MedicalTravel Awards 2016. I henhold til organisasjonens konkurranseregler, "premien søkt anerkjennelseav selskap som har utviklet ny teknologi og tilbyr ledelsesassistanse for utenlandske pasienter."Helsesesentre, ulike helse operatører, konsulenter, spabad, klinikker og alle typer selskaper relaterttil helseturisme over hele verden ble med på galla.