IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 81 11 11

Waarden van IMED

De waarden die de Groep IMED Hospitales kenmerken, draaien rond de verzorging van al onze patiënten. Alle professionals die deel uitmaken van de organisatie zijn hierop gericht. Onze identiteit is gebaseerd op:

  • Klantgerichtheid.IMED Hospitales richt zich volledig op personen. Ons personeel streeft ernaar om te beantwoorden aan alle behoeften van elke patiënt, door alle problemen op te lossen en zo aan de meest veeleisende verwachtingen te kunnen voldoen.
  • Kwaliteitsgerichtheid.Kwaliteit is onze leidraad om uit te blinken in alle onderdelen en disciplines van de groep. We leggen een professionele houding aan de dag waarin de inspanning duidelijk wordt om alle taken doeltreffend, toegewijd en kwaliteitsvol te vervullen, waarbij strikt aan alle voorschriften en normen wordt voldaan. Op die manier bieden we de hoogste kwaliteit in onze dienstverlening.
  • Initiatief en voortdurende verbetering.Al onze professionals hebben een drang naar zelfovertreffing en teamwerk, op basis van ideeën en suggesties voor verbetering. Dankzij een positieve houding ten aanzien van veranderingen en de voortdurende vernieuwing van de processen en technologieën, wordt ons werk en bijgevolg onze dienstverlening steeds doeltreffender.
  • Engagement.Betrokkenheid, eerbied, ethiek en menselijke omgang zijn factoren die het personeel vanIMED Hospitales kenmerken. Dit zijn waarden die we ons eigen maken, verdedigen en aanbevelen, waarbij we steeds waken over het welzijn van onze patiënten.