Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 81 11 11

Deontologische code

[NL][ME] Codigo éticoIMED Hospitales werkt om de beste gezondheidszorg aan te bieden, waarbij de klant het centrum van de aandacht is in onze ziekenhuizen. De professionals die deel uitmaken van de groep zijn geëngageerd en voelen zich geroepen om het doel te verwezenlijken om alle verwachtingen van de klant te kennen en in te lossen.

Het personeel van IMED Hospitales richt zich naar de door de organisatie opgestelde Deontologische Code en past de volgende essentiële en fundamentele punten toe in het dagelijkse werk:

  • Het strikt eerbiedigen van het leven van personen, samen met hun morele principes en waardigheid.
  • Het naleven van de vertrouwelijkheid die wordt vereist door het beroepsgeheim tussen arts en patiënt.
  • Het verzamelen van voldoende informatie en meedelen wat moet worden overgebracht aan familie en naasten, volgens de wil van de patiënt.
  • Het gebruiken van de gepaste middelen om de diagnose van elke patiënt te stellen met de minste risico’s, zo snel mogelijk, met de laagste kosten en in de minst bezwaarlijke omstandigheden voor de patiënt.
  • Kwaliteit in het dagelijkse werk om te komen tot de perfectie en de waardigheid van zowel de professional als de verzorgde persoon.
  • Vriendelijkheid, wederzijds respect en trouwheid kenmerken de menselijke en professionele relaties in de centra van IMED Hospitales.