IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 81 11 11

IMED HOSPITALES beloond voor het toepassen van technologie op het gebied van gezondheidstoerisme

Persberichten | 25 de Mayo de 2016

IMED is onlangs op de gala IMTJ Medical Travel Awards 2016, bekroond met de hoofdprijs in de categorie “Toepassing van technologie op het gebied van gezondheidstoerisme”. Volgens de regels van de beoordeling, die door de organisatie werden vrijgegeven zocht de prijs het erkennen d.m.v.deze prijs, van een bedrijf die technologie heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt de toegang totinformatie te verbeteren van de internationale patiёnt. Op de gala waren naast ziekenhuizen, ookmedische tussenpersonen, consultants, wellness klinieken en bedrijven, werkzaam op het gebiedvan gezondheidstourismo over de hele wereld, vertegenwoordigd.

Onder de erkenningen aan IMED die zijn geprezen, valt de ontwikkeling van een manier vantoegang tot medisch historische gegevens van de patiёnt. Met dit systeem heeft de patiёntwereldwijd op simpele en veilige wijze via internet toegang tot medische historie (doktersverslagenen onderzoeksresultaten). Buiten de patiёnten hebben ook samenwerkende huisartsen toegang totmedische onderzoeken van hun patiёnten, wat samenwerking met deze medewerkers versimpeld.De nadruk werd ook gelegd op het strikte nakomen van de wet op privacy waar bij IMED zeer veelwaarde aan wordt gehecht.

Belangrijk punt dat tevens van invloed was bij het geven van deze award was de ontwikkelde appbeschikbaar op Android en Apple waarmee men toegang heeft tot medische historie via tablet ensmartphone.

Yolanda Picket, comercieel directrice van IMED Hospitales en verantwoordelijk voorinternationale relaties, ontving deze award en bedankte de organisatie in naam van allemedewerkers van IMED. Pickett benadrukte het compromis van IMED met het bieden van eenhoog niveau van diensten op medisch gebied en alles wat dit met zich meebrengt.

Overige awardwinnars van deze gala waren HCA Healtcare groep uit Verenigd Koningrijk in decategorie oncologie, Diaverum uit Duitsland als beste dyalise centrum, Burjeel ziekenhuis in Dubaials trendsetter op het gebied van medisch toerisme en Maleisiё als bestemming van het jaar opgebied van medisch toerisme.

[ES][GR] Mejor desarrollo tecnológico en salud

Over  IMTJ

The International Medical Travel Journal (IMTJ) is waarschijnlijk het belangrijkste medium van dewereld op het gebied van gezondheidstoerisme. IMTJ biedt informatie over medisch toerisme metreportages en gespecialiseerde studies die van belang zijn voor de verschillende spelers in de sector(ziekenhuizen, tussenpersonen, gespecialiseerde klinieken, wellness-centra etc.). Het blad had haareerste uitgave in 2007 als antwoord op de stijgende interesse in deze sector.Het beschikt over een krant en een vooraanstaande website, www.imtj.com  

 


  • IMTJ Awards